تامین اینورتر پروژه 210 کیلو وات شهرداری مشهد ( شهرستان مشهد )

بدون دیدگاه
دسته‌بندی نشده

مشخصات پروژه :

Fronius Eco 25.0-3-S inverter : 6 Pcs

Fronius Symo 20.0-3-M inverter : 3 Pcs

https://sayop.co/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3-fronius-eco/

https://sayop.co/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3-fronius-symo-2-2/

 

نوشتهٔ بعد
آشنایی با پنل های خورشیدی AE Solar و راه تشخیص پنل های جعلی از اصل
نوشتهٔ قبل
لوله خمکن دستی، هیدرولیکی، جغجغه ای

مطالب مرتبط