تامین پنل و اینورتر پروژه 260 کیلو واتی گلخانه ( شهرستان قائن )

تامین پنل و اینورتر پروژه 260 کیلو واتی گلخانه ( شهرستان قائن )

مشخصات پروژه :

380W Mono crystal AE SOLAR  : 280 Pcs

450W Mono crystal Halfcell AE SOLAR : 384 Pcs

Fronius Eco 25.0-3-S inverter : 8 Pcs

Fronius Symo 15.0-3-M inverter : 4 Pcs

Surge Arrester DC & AC PROJOY ELECTRIC

https://sayop.co/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3-fronius-eco/
https://sayop.co/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3-fronius-symo-2/

نوشتهٔ بعد
حضور روتنبرگر شرکت سایان اوج پارس در بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان آسانسور و پله برقی
نوشتهٔ قبل
حضور شرکت سایان اوج پارس در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و سومین جایزه ملی انرژی های تجدید پذیر ایران

مطالب مرتبط