برای گارانتی فرونیوس حتما باید در سایت فرونیوس اتریش ثبت نام کنید

لینک ثبت نام فرونیوس در سایت اصلی

چه برندی را خریداری کرده اید؟
نام محصول *
کد محصول *
شماره سریال محصول
تاریخ خرید
محل خرید
نام شرکت درخواست کننده گارانتی
شناسه ملی شرکت
نام و نام خانوادگی درخواست کننده گارانتی *
کد ملی شخص *
تاریخ تولد
شماره موبایل *
شماره تلفن
ایمیل *
شغل
تحصیلات
آدرس
اگر تمایل دارید گارانتی به نام شرکت زده شود در این فیلد ذکر کنید
نحوه آشنایی با شرکت
وب سایتلینکدیناینستاگراممعرفی دوستانشو رومنمایشگاهآشنایی قبلیمجلات و نشریه هاکاتالوگ و بروشورهمایش ها