مدیریت انرژی

مدیریت انرژی فرونیوس نرخ مصرف انرژی شما را افزایش می دهد. سیستم مدیریت انرژی جامع برای کاربران سیستم های فتوولتائیک بسیار اهنیت دارد که می خواهند از قدرت برق خود استفاده کنند.

هدف افزایش میزان مصرف و کاهش به شبکه عمومی است به این ترتیب هزینه های انرژی کاهش می یابد.

فرونیوس با استفاده از راه حل های نرم افزاری خود به مصرف هدفمند و کارآمد و بهینه مصرف انرژی در حمل و کار کمک می کند.

تجزیه و تحلیل جزئیات داده ها:

یک سیستم مدیریت انرژی مناسب در درجه اول تمام داده های تولید و مصرف را ثبت و ارزیابی    می کند.

اینورترهای نسل Snap Inverter  فرونیوس که به Data Manager مجهز هستند تمام پارامترهای سیستم فتوولتائیک مانند خروجی یا توان را به پرتال Fronius Solar Web انتقال می دهند. اینورترهایی که به Data Manager مجهز نیستند می توانند به آسانی به این امکان دسترسی پیدا کنند و مجهز شوند. مصرف انرژی خانگی توسط Fronius Smart Meter ثبت شده و روی پرتال Fronius Solar Web نمایش داده می شوند.

در اینجا اپراتورها می توانند تمام مقادیر را جهت مشاهده، تجزیه و تحلیل و مقایسه ذخیره کنند.

تمام این داده ها را می توان در اپلیکیشن موبایل فرونیوس یا از طریق تلویزیون نیز مشاهده کرد. امکان تشخیص خطا باعث کاهش قابل توجه خطاها می شود.

نرم افزار آنلاین Fronius Solar Configurator با محاسبه ترکیبی و کامل از پنل های خورشیدی و اینورترهای فرونیوس به طراحی دقیق سیستم فتوولتائیک کمک می کند.

این نرم افزار انلاین همیشه آخرین اطلاعات و مشخصات اینورترها و پنل ها را دارد و این موضوع به طراحی دقیق سیستم فتوولتائیک کمک می کند.

ارتباط با اجزای خارجی:

راه مدیریت انرژی و خروجی های دیجیتال به اپراتور برای استفاده کارآمدتر انرژی تولیدی کمک  می کند.

اینورترهای فرونیوس را می توان با کمک Hysteresis پیکربندی کرد و با استفاده از آستانه روشن/خاموش را در اینورتر تنظیم کرد.

اگر اینورتر بیش از قدرت تنظیم شده (مثلا 2000 وات) تولید کند خروجی فعال شده و به شبکه تزریق می کند غیر فعال می شود و اگر انرژی کمتری (مثلا 1800 ولت) تولید شود.

Data Manager اینورترهای نسل Snap Inverter شرکت فرونیوس دارای ورودی ها و خروجی های متعددی است که امکان اتصال به سیستم های اتوماسیون خانگی یا پمپ ها را دارد و این موضوع باعث افزایش بهره وری و راحتی و کاهش هزینه ها می شود.

نوشتهٔ بعد
Fronius storage solution
نوشتهٔ قبل
سیستم نظارت

مطالب مرتبط