مهرداد میرآخوری

مدیر فروش بخش تاسیسات

برندهای Rothenberger ، Schwenk ، Helios.preisser

داخلی: 109 , 103