شرکت بازرگانی سایان اوج پارس

نمایشگاه های دپارتمان خورشیدی

دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر اسفند 1396

2 الی 5 اسفند 1396 در شهر تهران برگزار گردید . نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر با موضوع انرژی های تجدید پذیر و به خصوص خورشیدی تنها نمایشگاه معتبری در سطح بین المللی در ایران است  که فرصتی فراهم می کند تا این کشور گام های مهمی...

بیشتر بخوانید

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر اسفند 1397

  2 الی 5 اسفند 1397 در شهر تهران برگزار گردید . نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر با موضوع انرژی های تجدید پذیر و به خصوص خورشیدی تنها نمایشگاه معتبری در سطح بین المللی در ایران است  که فرصتی فراهم می کند تا این کشور گام های مهمی...

بیشتر بخوانید