شرکت بازرگانی سایان اوج پارس

Fronius software solutions

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی فرونیوس نرخ مصرف انرژی شما را افزایش می دهد. سیستم مدیریت انرژی جامع برای کاربران سیستم های فتوولتائیک بسیار اهنیت دارد که می خواهند از قدرت برق خود استفاده کنند. هدف افزایش میزان مصرف و کاهش به شبکه عمومی است به این ترتیب هزینه های انرژی کاهش می...

بیشتر بخوانید

سیستم نظارت

بهینه سازی سیستم فتوولتائیک با استفاده از سیستم مونیتورینگ. نظارت مداوم بر سیستم فتوولتائیک باعث عملکرد بهینه سیستم و کاهش هزینه ها و بهره برداری از توان بالقوه آن خواهد شد. نظارت بر سه موضوع انجام می شود: ثبت اطلاعات نظارت بر تمامی داده ها گزارش دهی برای نواقص و عملکردهای نامناسب. سیستم نظارتی فرونیوس...

بیشتر بخوانید

سیستم کنترل

خروجی سیستم های فتوولتائیک را انعطاف پذیر و بر اساس تقاضا کنترل کنید. با توجه به افزایش تعداد ژنراتورهای انرژی غیر متمرکز مانند سیستم های فتوولتائیک، منبع تغذیه ما تغییر می کند. بسیاری از مالکان نیروگاه ها از تمام انرژی خورشیدی تولید شده خود در منبع تولید استفاده نمی کنند بلکه...

بیشتر بخوانید

Fronius software solutions

To get the best out of your photovoltaic system. With its software solutions for energy management, system monitoring and system control, Fronius equips you with all the tools you need to use your photovoltaic system as efficiently and flexibly as possible. The intelligent energy management functions from Fronius enable you to...

بیشتر بخوانید