شرکت بازرگانی سایان اوج پارس

System solutions

بسته Fronius Power Package

راه کار فرونیوس برای منبع واحد. این پکیج به شما توانایی استفاده از اینورترهای فرونیوس برای پروژه های کوچک و بزرگ را می دهد. این سیستم از تا برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری سیستم فتوولتائیک را با حداکثر انعطاف پذیری در اختیار شما قرار می دهد و کابل کشی DC و...

بیشتر بخوانید

Fronius MicroGrid solution

PV combined with an inverter charger. MicroGrids in remote regions are often supplied by inverter chargers (inverters with batteries). PV systems with Fronius inverters can be easily integrated into MicroGrids of this kind, as Fronius inverters have a special MicroGrid setup for this purpose with various functions to ensure stable...

بیشتر بخوانید

System solutions

Fronius thinks in terms of solutions. An efficient energy supply means making the most of synergies. This is why we strive to utilise synergies in photovoltaic systems so that we can offer comprehensive system solutions for a wide range of customer requirements. The Fronius Power Package enables you to take full...

بیشتر بخوانید