تامین اینورتر پروژه 210 کیلو وات شهرداری مشهد ( شهرستان مشهد )