نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی سرخ ۱

 

نیروگاه سرخ 1

نیروگاه ۲.۵ مگاواتی سرخ ۱ با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان بردسیر استان کرمان واقع شده است.

پروژه های مشابه