انبر قفلی و کاربردش چیست؟ نحوه کار با انبر قفلی به چه شکل است؟

بهترین انبر قفلی

انبرقفلی چیست؟ همانطور که از اسم آن پیداست انبرقفلی یکی از انواع انبرهاست که می توانیم فاصله بین دو دهانه (فک) را توسط پیچی که در انتهای یکی از دو دسته آن موجود است، تنظیم کنیم. سپس می‌توانیم آن را قفل کنیم. این انبرها دارای دو دهنه یکی متحرک و قابل تنظیم و دیگری ثابت ادامه مطلب