معرفی انواع آچار لوله گیر و کاربرد آن ها

معرفی انواع آچار لوله گیر

آچار لوله گیر چه کاربردی دارد؟ آچار دو دسته لوله گیر به دلیل کم حجم بودن برای مکان هایی قابل استفاده است که امکان چرخشی آچارهای دسته بلند وجود ندارد این ابزار قابلیت استفاده در مصارف شخصی و مصارف تاسیساتی   و انواع پروژ ه های عمرانی را دارد. آچار دو دسته لوله گیر از دسته ادامه مطلب