تامین اینورتر پروژه 200 کیلو واتی شهرک صنعتی کاشمر

مشخصات پروژه :

اولین واحد صنعتی کشور که در قالب پروژه خرید تضمینی با نرخ جدید مصوب سال 1400 راه اندازی شد . در این پروژه 4 دستگاه اینورتر 50 کیلو وات فرونیوس مدل D نصب گردیده است .

 

Fronius TAURO ECO 50-3-D: 4 Pcs

https://sayop.co/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3-tauro-eco-50-3-d/