تامین پنل و اینورتر پروژه 260 کیلو واتی قائن

تامین پنل و اینورتر پروژه 260 کیلو واتی گلخانه ( شهرستان قائن )

مشخصات پروژه :

380W Mono crystal AE SOLAR  : 280 Pcs

450W Mono crystal Halfcell AE SOLAR : 384 Pcs

Fronius Eco 25.0-3-S inverter : 8 Pcs

Fronius Symo 15.0-3-M inverter : 4 Pcs

Surge Arrester DC & AC PROJOY ELECTRIC