نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی پابدانا

 

نیروگاه پابدانا

نیروگاه ۵ مگاواتی پابدانا با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان زرند استان کرمان واقع شده است.

پروژه های مشابه