نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی عطرآباد 1

نیروگاه ۵ مگاواتی عطرآباد ۱ با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان اردکان استان یزد واقع شده است.

پروژه های مشابه